For alle prøver gælder, at der skal forevises gyldig billedlegitimation.

Danskuddannelse 1-3

Prøve i dansk 1, 2 & 3: Som afslutning på hver af de 3 danskuddannelser afholdes følgende prøver: Prøve i Dansk 1, som afslutter Danskuddannelse 1 Prøve i Dansk 2, som afslutter Danskuddannelse 2 Prøve i Dansk 3, som afslutter Danskuddannelse 3 Prøverne afholdes 2 gange om året, henholdsvis i maj/juni måned og november/december måned. Er man tilmeldt undervisningen på Haderslev Sprogcenter, og er man på det prøvebærende modul, er prøven gratis. Man indstilles til prøven i samråd med holdets lærere. Gebyr for Danskuddannelse 1,2 og 3. Se tilmelding og priser Er man i tvivl om, hvilken prøve man ønsker, kan man i god tid inden tilmeldingsfristen henvende sig til Haderslev Sprogcenters pædagogiske koordinator, som kan hjælpe med at vurdere, hvilken prøve der er den rigtige. Læs venligst følgende dokumenter før du tilmelder dig: Husk legitimation (PDF) og Information om brud på prøveregler(PDF) Tilmeld dig her
  • Tilmelding til prøve i maj/juni er senest d. 8/3-2021.
  • Tilmelding til prøve i november/december er senest d. 30/8-2021.

Hjælpemidler til prøverne

Haderslev Sprogcenter stiller, så vidt muligt, PC eller tablet til rådighed ved prøverne i Danskuddannelse 1, 2 og 3 for eksaminander, der ønsker at benytte IT. Skolen sørger for, at der mulighed for at udskrive fra skolens printer under og umiddelbart før prøvens afslutning.

Studieprøven

Haderslev Sprogcenter tilbyder undervisning på Danskuddannelse 3 modul 6. Selve studieprøven afholdes af Kolding Sprogskole.

Indfødsretsprøven

Afholdes 2 gange årligt, henholdsvis i juni og december måned. Tilmelding senest 5 uger før prøvens afvikling.
Gebyr skal betales ved tilmelding.
Se tilmelding og priser

Prøvebeviser og indfødsret:

For at kunne erhverve dansk indfødsret, skal man kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber, kendskab til danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. Det kræver, at man har bevis for en prøve, der som minimum er på niveau med Prøve i Dansk 3 samt indfødsretsprøven. Derudover er der andre kriterier, der skal være opfyldt.

Information om andre krav end danskkundskaber findes på www.uim.dk.

Lærematerialer til prøven findes på www.uim.dk

Medborgerskabsprøven

Afholdes 2 gange årligt, henholdsvis i juni og december måned. Tilmelding senest 5 uger før prøvens afvikling.
Gebyr skal betales ved tilmelding.
Se tilmelding og priser

For at få permanent opholdstilladelse skal man udover en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået medborgerskabsprøven.

Information om medborgerskabsprøven kan findes her

Priser, gebyrer, depositum og tilmelding

Find alle priser og online tilmelding her

Prøvestatistikker

Vi offentliggør ikke altid statistik til denne prøve, da der skal være over 3 tilmeldte til en prøvetermin - jvf. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser.

Tidligere prøvestatistikker kan hentes her:

Prøvestatistik 2012-2015

Prøvestatistik 2008-2011

Prøvestatistik 2004-2007

Årstal/PiD PiD1 PiD2 PiD3
2016 - 7,5 8,7
2017 4,5 6,8 6,2
2018 5,9 8,0 5,4